Monday, January 11, 2010

Makaha Sons, "Kaulana na Pua o Hawai'i" (Famous are the Flowers of Hawai'iKaulana nā pua aʻo Hawaiʻi
Kūpaʻa mahope o ka ʻāina
Hiki mai ka ʻelele o ka loko ʻino
Palapala ʻānunu me ka pākaha
Famous are the flowers of Hawaiʻi
Ever loyal to the land
When the evil-hearted messenger comes
With his greedy document of extortion
Pane mai Hawaiʻi moku o Keawe
Kōkua nā Hono aʻo Piʻilani
Kākoʻo mai Kauaʻi o Mano
Paʻapū me ke one Kākuhihewa
Hawaiʻi, land of Keawe answers
The bays of Piʻilani help
Kauaʻi of Mano lends support
All are united by the sands of Kākuhihewa
ʻAʻole aʻe kau i ka pūlima
Maluna o ka pepa o ka ʻenemi
Hoʻohui ʻāina kūʻai hewa
I ka pono sivila aʻo ke kanaka
Do not fix a signature
To the paper of the enemy
With its sin of annexation
And sale of the civil rights of the people
ʻAʻole mākou aʻe minamina
I ka puʻukālā a ke aupuni
Ua lawa mākou i ka pōhaku
I ka ʻai kamahaʻo o ka ʻāina
We do not value
The government's hills of money
We are satisfied with the rocks
The wondrous food of the land
Mahope mākou o Liliʻulani
A loaʻa e ka pono o ka ʻāina

    [alternate stanza:
     A kau hou ʻia e ke kalaunu]

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Ka poʻe i aloha i ka ʻāina
We support Liliʻuokalani
Who has won the rights of the land

    [alternate stanza:
     She will be crowned again]

The story is told
Of the people who love the land

No comments:

We must never permit the voice of humanity
within us to be silenced. It is Man's sympathy with all creatures that first makes him a Man.

--Albert Schweitzer

Everything can be taken from a man or a woman but one thing: the last of human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way.


--Viktor E. Frankl